Liquid error: undefined method `<<' for nil:NilClass

Ek wil u graag uitnooi om asseblief deel te wees van die “Amazing Discoveries 2010” evangelistiese reeks wat aangebied gaan word deur die Wêreldberoemde spreker, John Carter.

 

Leraar Carter sal ‘n poging aanbied by die Mosaiek Teater in Fairland wat deur Satellietuitsending, onmiddellik en lewendig te siene sal wees op die Hope TV-kanaal.  Die lokaal waar die uitsending van die reeks aanbiedinge gedoen sal word, is ‘n besondere plek wat ek persoonlik onlangs besoek het.  Dit is ‘n plek waarna u met trots u vriende kan bring: dis modern, professioneel en het sitplek vir 3,000 mense.  Hierdie evangelistiese reeks sal begin op 9 November en eindig op 4 Desember 2010.  Groot planne is beraam om ‘n reuse sukses te maak van hierdie aangeleentheid.

 

In voorbereiding vir hierdie groot gebeurtenis, gaan John Carter en sy span na Suid-Afrika kom om besoek af te lê by sekere van ons groot stede om hulle bewus te maak van die aanbiedinge wat beplan word.  Hierdie bewusmaking-besoeke sal tydens die eerste twee weke van Augustus plaasvind.   Lr Carter is geskeduleer om met ons te ontmoet by Sedaven op 31 Julie – vir die hele dag.  Moenie hierdie geleentheid misloop nie!  Al sal ek op Helderberg wees vir my studies tydens daardie tydperk, beplan ek om spesiaal terug te vlieg na Johannesburg vir hierdie gebeurtenis.

 

Die 31ste Julie is nie net ‘n hoogtepunt omdat John Carter besoek aflê nie, maar dit sal ook die dag wees wanneer ons “ASI” afdeling geloods gaan word hier in die Transvaal Konferensie.  Ons eie “ASI” afdeling gaan ‘n opvallende rol speel in die bevordering en vooruitgaan van die Here se werk in ons Konferensie.

 

Indien u enige verdere inligting wil bekom, kan u Enslin Baxen skakel op 082-561-7061 of e-pos egbaxen@telkomsa.net en hy sal u na die betrokke persoon verwys.

 

Ek glo dat hierdie dag (31 Julie), ‘n gedenkwaardige dag sal wees en ek wil graag al die kerke in ons Konferensie aanmoedig om hierdie gebeurtenis by te woon.

 

Met vriendelike Christelike groete

Dave (Spencer)

 

 

Dear Friends

 

Herewith a letter of appeal from The Transvaal Conference President, Pastor Dave Spencer:

 

 

Dear Church Leader,

 

I would like to invite you to please be part of the Amazing Discoveries 2010 evangelistic series by world-renowned speaker, John Carter.

 

Pastor Carter will be doing a series at the Mosaiek Theatre in Fairland that will be uplinked live via Hope Channel.  It’s an exceptionally beautiful facility which I recently visited.  It’s a venue that you can proudly bring your friends to:  modern, professional, and seats 3000 people.  The series will start on the 9th of Nov and end on the 4th of Dec. Great plans are underway to make this a phenomenal success.

 

In preparation for this major event, John Carter and his team will be coming to South Africa on a roadshow to our major cities.  This will take place in the first 2 weeks of August.  He is scheduled to meet with us in Johannesburg at Sedaven on the 31st of July for the whole day.  This is something not to be missed.  Although I will be in Cape Town for my studies during that time, I will be flying to Joburg especially for this event.

 

The 31st of July is not only a highlight because of John Carter’s visit, but will also be the launch of our Transvaal Conference ASI chapter which will play a significant role in the furtherance and progress of God’s work in our Conference.

 

If you need any further details, please speak to Enslin Baxen on 082 561 7061 / egbaxen@telkomsa.net who will direct you to the relevant person.

 

I believe that this day will be memorable and would like to encourage all the churches in our Conference to attend.

 

Kindest Christian regards,

Dave.

google-site-verification: google2616709f85088bf5.html