Liquid error: undefined method `<<' for nil:NilClass

29 Januarie 2011

 Spreker vir vandag:

André Koorsen

 Hartlike welkom aan elkeen wat vanoggend hier teenwoordig is.  Mag julle ‘n geseënde Sabbat ervaar.  ‘n Spesiale verwelkoming aan al ons besoekers.  Geniet die dag saam met ons en kom kuier asseblief gou weer!


 

 Sabbatskool program:

 

Vandag:

Volgende week:

Voorprogram:

Volwasse les:

Jeug Les:

Marrion & Nadia

Verna Koorsen

Bernard Steyn

 Jorrie & Hettie

Job le Roux

Robert Thomsen

         

 Verjaarsdae

Veels Geluk aan almal wat die afgelope week verjaar het.  Mag julle nog vele gelukkige lewensjare ervaar!

23 Jan  -  Hettie Groenewaldt

23 Jan  -  Santa Jacobs

28 Jan  -  Hennie Badenhorst

1 Feb  -  Adelein Britz

5 Feb  -  Sandra Steyn


 Huweliksherdenkings

Baie geluk, mag jul nog vele gelukkige jare saam ervaar! 

29 Jan  -  Des & Amanda Booysen

2 Feb  -  Hans & Lucille vd Vyfer

3 Feb  -  Bernard & Sandra Steyn

4 Feb  -  Johnny & Alma Muller


 

 Persone wat u tot hulp kan wees:

 

Vandag:

Volgende week:

Ouderling

Diaken 1

Diaken 2

Johnny Muller

Duif Erasmus

Lena Steenberg

Job le Roux

Johan Durand

Tommy van Gent


 

 

You can't live a perfect day without doing something for someone who will never be able to repay you.

 

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony


 

  Gemeente Dagboek

1. Biduur in Stilfontein is elke  Woensdagaand  om 19h00  by  Keurboomlaan 68. Vir meer kontak Johannes by 071 877 5594. 

2. Daar is elke Dinsdagaand ‘n biduur in Orkney om 19h00 . Hierdie week by Barto Smit 23, Orkney. Vir meer kontak André by 083 306 9675 

3.  Die Doopklas het weer begin van 09h30 tot  10h30. Enige persoon is welkom om dit by te woon. Die klas is in die konsistorie. 

4. 30 Januarie is daar Streeksraad by Adventhoop kerksaal.

5. 5 Februarie direk na ere-diens moet al die diakens en diakonesse asseblief in die konsistorie vergader.

6. 6 Februarie gaan daar Opleiding by die kerk wees. Hou asseblief daardie dag oop.

7. 5 Maart  gaan daar ‘n Mieliebraai op oom Harry Badenhorst se plaas wees.  Almal oud en jonk is baie welkom.

8. Die naweek van 18 – 20 Maart is dit die NW Jeugkamp te Vryburg. Die gasspreker vir die naweek is Lr Eben de Jager. Almal, oud en jonk, is baie welkom. Meer besonderhede sal later volg.

9. Sabbat 26 Maart sal daar Nagmaal wees met die ere-diens.

10. Kampvergadering te Sedaven is 21 April 2011 – 25 April 2011.

 Vir bespreking, kontak Verna vir vorms, of e-mail direk vir Anita by tc.treasurer.sec@sdachurch.co.za

11. Wyse Gryse Toer .  20 -–28 Maart 2011 na Limpopo saam met Abandant Life. Vir meer kontak  Kontak Heino Torlage by 034-218 2055 / 082 923 8683


Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.

 Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe Lief & Leed


 

 

1. Dit is met baie hartseer dat ons vandag van Christa Pretorius moet afskeid neem. Sy verhuis saam met haar ouers na Vryheid.  Mag sy daar net voorspoed ondervind, en ons hoop dat sy nie heeltemal van ons sal vergeet nie.

2. Lucille van der Vyfer het Maandag ‘n heupvervanging ondergaan. Ons bid dat sy ‘n spoedige herstel sal hê, en baie sterkte ook aan Hans wat haar gaan versorg.

3.  Dit is met hartseer dat ons verneem het dat Pat Morris na ‘n kort siekbed Maandag oorlede is. Ons innige meegevoel aan die familie.

4.  Mag ons asseblief hierdie week spesiaal bid aan die mense wat werk soek, dat daar iewers geleenthede op hul pad sal kom.

5. Apie Ceronio se moeder is Dinsdag geopereer en ons bid dat sy spoedig sal herstel.

6. Hannie Hiten gaan vanaf einde volgende week saam met haar familie in die Kaap kuier, en ons hoop dat sy dit baie sal geniet.


 

 Gebed

Here, help my om vandag al my selfsugtigheid en eie wil weg te was,

Sodat ek U die res van my lewe met nederigheid kan dien. 
 Here, stryk vandag al die plooie, wat deur die jare versamel het,

Uit my gees sodat ek net die mooi in ander sal sien.


 O God, help my dat ek sal regmaak waar ek ander te na gekom het. 
 Here Jesus, help my om met die stoflap van u genade

Die Klein sondetjies wat in my hart skuil,

Weg te vee en skoon te maak.


 O God, gee my asseblief die wysheid om die dinge

Te koop wat nodig is en nie wat ek begeer nie,

Omdat ek weet Here, geen aardse skatte weeg op

Teen dit wat in die Hemel wag nie.

Help my, my Vader om die vrugte van die gees:

Liefde, Vriendelikheid, Behulpsaamheid, Sagmoedigheid,

Getrouheid en Selfbeheersing aan my naaste voor te sit. 
 O God, ek het my huis vir u voorberei.

Kom woon asseblief in my hart sodat ek die res van my lewe
In u teenwoordigheid kan deurbring.


 

Almal is sterre

In ‘n wêreld waarin mense behep is met sterre en hulle dinge, kom die Bybel met ‘n verfrissende boodskap.  Ons almal is sterre!  Ons is ewe belangrik omdat ons beelddraers van God is.

Ek!  Wonderlik geskep deur God my Vader, nuutgemaak deur Jesus se kruis en opstanding, en gelife-coach deur die Heilige Gees om as kind van God in die lewe te skitter!

Wanneer ‘n mens so ‘n beskouing van die lewe het, kyk jy met ander oë na mense.  Dan word die volgende diep stelling deur ‘n onbekende persoon ook vir jou waar: “Ek het uitgegaan om ‘n vriend te soek, maar kon nêrens een kry nie.  Ek het uitgegaan om ‘n vriend te wees en daar was oral vriende!  Wie ken jy wat jou vandag nodig het om ‘n ware vriend vir hom of haar te wees?”

Dit sal goed wees as jy elke dag van die komende maand die volgende gebed bid, want so sal jy almal wat jy teekom as sterre behandel, ook jouself.

 

O genadige Verlosser, Vader en Vriend,

mag ek U meer duidelik ken,

U meer duidelik liefhe

U elke dag meer duidelik volg,

meer duidelik U liefde vir my sien

sodat ek meer duidelik kan weet wie ek is en wie ander is.

Gee my die genade om Jesus in elke mens te sien  -  ook in myself!

Amen


 

When one door closes another opens.
But often we look so long, so regretfully, upon the closed door,
that we fail to see the one that is opened for us.

Self-pity is our worst enemy and if we yield to it, we can never do anything wise in this world


 Klerksdorp Sonondergang

29 Jan  -  19h10

5 Feb  -  19h06

12 Feb  -  19h01


 

 Geheueteks:

Psalm 130:3, 4

As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?  Maar by U is vergewing,  dat U gevrees mag word 

google-site-verification: google2616709f85088bf5.html