Liquid error: undefined method `<<' for nil:NilClass

13 November 2010

Spreker vir vandag:

Raymond Tannous

Hartlike welkom aan elkeen wat vanoggend hier teenwoordig is.  Mag julle ‘n geseënde Sabbat ervaar.  ‘n Spesiale verwelkoming aan al ons besoekers.  Geniet die dag saam met ons en kom kuier asseblief gou weer!


 

 Sabbatskool program:

 

Vandag:

Volgende week:

Voorprogram:

Volwasse les:

Jeug Les:

Lucille & Elize

Job le Roux

Gerhard Benade

Leon & Lillian

Tommy van Gent

Deo Kotzé


 

  Verjaarsdae:

Veels Geluk aan almal wat die afgelope week verjaar het.  Mag julle nog vele gelukkige lewensjare ervaar!

7 Nov  -  Robbie Thomsen

7 Nov  -  Lr Ernie Rex

8 Nov  -  Nicole Benade

9 Nov  -  Alta Vosloo

16 Nov  -  Annelien van Niekerk

16 Nov  -  Corrie Koorsen

17 Nov  -  Dieter van Vreden

18 Nov  -  Dunelle Hatting

20 Nov  -  André Koorsen


 

 Huweliksherdenkings:

Baie geluk, mag jul nog vele gelukkige jare saam ervaar!

7 Nov  -  Hendrik & Ria Thorpe

16 Nov  -  Jorrie & Rosa Theunnesin

17 Nov  -  Jacques & Lu-Anne Thorpe


 

Persone wat u tot hulp kan wees:

 

Vandag:

Volgende week:

Ouderling

Diaken 1

Diaken 2

Jorrie Jordaan

Alma Muller

Duif Erasmus

Andries Matthysen

Karel Kruger

Collette Tannous


Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel" that directs the right path throughout.


 Our greatest glory lies not in never falling, but in rising every time we fall.


 

 Gemeente Dagboek: 

 

1. Biduur in Stilfontein is Woensdae om 18h00  by, Johannes en Lena se huis, Keurboomlaan 68, Stilfontein 

2. Vrydagaand 19 November is daar Bybelstudie vir die jeug by Ruskinlaan 9,Orkney. Die onderwerp is Dankbaarheid. Almal is baie welkom. Vir meer, kontak Gerhard by 082 808 3502

3. Sabbatmiddag 4 Desember het die jeug Sang en Sabbatsluiting. Almal kom 06h30 by die kerk bymekaar. Almal is baie welkom.

4. Sondag 5 Desember gaan daar ‘n Visvang- en Potjiekos Dag by die dam wees.  Almal is baie welkom, en vervoer kan gereёl word. Vir meer kontak Gerhard

5. Vrydag aand 10 Desember gaan ons Nagmaal by die kerk bedien, en na die tyd sal daar ‘n Bybel Ete wees. Hierdie geleentheid is oop vir ons lidmate sowel as al die besoekers. Enige persoon wat in die aand probleme het met vervoer na die kerk, kan net vir Andries kontak.

6. Sondag 16 Januarie is daar Koek en Tee, asook Gaskunstenaars by die kerk. Hou die datum nou reeds oop. Meer besonderhede sal later volg

7. 29 Januarie is daar ‘n oorslaap by oom Karel Kruger se plaas. Dit beloof om hope pret te wees tussen die koppies. Almal is baie welkom

8. 19 Februarie sal daar ‘Tenpin Bowling’ vir die jeug wees.

9. 5 Maart gaan daar ‘n 30 Seconds Speletjies-aand by die kerk wees

10. Die naweek van 18 – 20 Maart is dit die NW Jeugkamp te Vryburg. Die gasspreker vir die naweek is Lr Eben de Jager. Almal, oud en jonk, is baie welkom. Meer besonderhede sal later volg.

11.. Kampvergadering te Sedaven is 21 April 2011 – 25 April 2011. Besprekings kan gedoen word vanaf 15 Okt 2010. Vir bespreking, kontak Verna vir vorms, of e-mail direk vir Anita by tc.treasurer.sec@sdachurch.co.za


 

 Lief & Leed:

1.  Ons benodig mense wat bereid is om op Sabbatdae die motors op te pas. Almal wat bereid is, moet asseblief hul name vir Jorrie gee, dan sal hy ‘n rooster opstel. Baie dankie reeds vir die bereidwilligheid.

2. Die Jeug het ‘n hele paar opwindende afsprake vir die kerk gereёl. Kyk gerus by die Gemeente dagboek. Indien daar nog iemand is met voorstelle of idees moet hulle asseblief vir Gerhard kontak. Baie dankie vir hulle moeite.

3. Oupa Krappies en Ouma Alta Vosloo is trots om jul mee te deel dat hul dogter, Cindy en Johan Burger die 10de November om 10h03 ‘n baba seuntjie, klein JV Burger, ryker geword het (hul 1ste kind). Die mannetjie is ‘n stewige 3.06 kg, 51 cm lank en ‘n beauty.


 

Gebed

Heer vergewe my, as ek soms teen die prikkels skop, as ek soms soos 'n verwoede bul teen die tralies beur.
Dat ek soms in magtelose woede en rebelsheid wil uitroep: WAAROM EK?
Gee dat ek betyds sal onthou dat ek my God nie mag bevraagteken nie.
En Heer, wanneer haat in my opkom teenoor diegene wat my verontreg...
laat my onthou dat u gesê het: julle moet jul vyande liefhê,
seën dié wat julle vervloek, doen goed aan dié wat julle haat.
Heer, wanneer ek dan deur bitterheid verswelg word,
laat ek tog onthou, ek is nooit alleen nie.
U is net sover van my af as wat my knieë van die grond af is.
Laat ek dan 'n stil hoekie kry en by my Heer gaan skuiling soek.
Nadat die trane my oë gewas het, sal ek kan sien hoeveel ek
nog het om voor dankbaar te wees. Laat ek dan soos die ou liedjie sê,
'n stukkende leë vat wees, stukkend as U my wil heelmaak,
heel as U my wil volmaak en gebruik. En as ek die oes so wit op die lande sien en die arbeiders so min, laat ek dan uitroep:
Hier is ek, stuur my!
Amen


 

John Carter

HOPE CHANNEL  -20:00 – 21:00 SA time

12 Nov.

Friday

Secrets of the Pharaohs

13 Nov.

Sabbath

Wonder Cities of the Past

14 Nov.

Sunday

 

15 Nov.

Monday

The Jew, the Arab & Jerusalem

16 Nov.

Tuesday

Visitors from Other Worlds

17 Nov.

Wednesday

The Greatest Archaeological Discovery of All Time

18 Nov.

Thursday

The Last International Sign before Armageddon

19 Nov.

Friday

 

20 Nov.

Sabbath

The Man Who Wrote His Life Story before He was born

21 Nov.

Sunday

 

22 Nov.

Monday

The rise of the Dreaded Antichrist

23 Nov.

Tuesday

Antichrist in Action – Africa Beware

24 Nov.

Wednesday

Dark Deeds of Antichrist Revealed

25 Nov.

Thursday

Freedom from Guilt and Fear

26 Nov.

Friday

Adam’s Mother’s Birthday

27 Nov.

Sabbath

Is it Necessary to be Baptized in Order to be saved?

28 Nov.

Sunday

 

29 Nov.

Monday

A Christian View of Sex

30 Nov.

Tuesday

The Mark of the Beast

1 Des.

Wednesday

Where are the Beloved Dead?

2 Des.

Thursday

The Sinister World of the Occult

3 Des

Friday

The Next 1,000 Years in Bible Prophecy

4 Des.

Sabbath

What and Where is Heaven?


Just Be

Be Impeccable With Your Word

Speak with integrity.

Say only what you mean.

Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others.

Use the power of your word in the direction of truth and love.

 

Don't Take Anything Personally

Nothing others do is because of you.

What others say and do is a projection of their own reality, their own dream.

When you are immune to the opinions and actions of others,

you won't be the victim of needless suffering.

 

Don't Make Assumptions

Find the courage to ask questions and to express what you really want.

Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama.

With just this one agreement, you can completely transform your life.

 

Always Do Your Best

Your best is going to change from moment to moment;

it will be different when you are healthy as opposed to sick.

Under any circumstance, simply do your best,

and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.


 

 Klerksdorp Sonondergang:

13 Nov  -  18h41

20 Nov  -  18h47

27 Nov  -  18h53


 

 Geheueteks:

1 Pet. 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n  heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig

 die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,


 

 

 

google-site-verification: google2616709f85088bf5.html